Vegetace

Postřik proti nežádoucí vegetaci. Ošetřování zeleně a travních porostů.

Retardace

Ošetření brambor - přípravek inhibuje klíčení hlíz,brzdí dýchání a transpiraci hlíz,omezuje ztráty na hmotnosti hlíz v průběhu skladování.

Ochrana staveb a prevence

Ochrana staveb a prevence před zasažením dřevokaznými houbami, plísněmi a dřevokazným hmyzem, jakož i represivní práce v případě napadení dřevěných konstrukcí, krovů apod.

 

Červotoč Tesařík
červotoč - dřevokazný hmyz tesařík - dřevokazný hmyz