Soubor opatření jejichž cílem je zničení škodlivého či obtížného hmyzu. Z hygienického hlediska mohou přenášet některé významné choroby, či škodit na uskladněných produktech, zařízení apod..

Hubení škůdců a technika dezinsekce

 • zjistíme druh hmyzu, intenzitu jeho výskytu a zdroj šíření, dále stupeň napadení, rozsah zamoření,podmínky dalšího rozvoje a šíření škůdců, popř. riziko dalšího ohrožení.
 • orientaci v možnostech provedení asanačního zásahu, stavu objektu a jeho okolí, technologii výroby, způsobech a délce skladování surovin, způsobech manipulace, balení apod.
 • stanovíme dobu expozice, doby vyřazení objektu z provozu apod.
 • navrhneme způsob asanace a technologii jejího provedení a dojednáme podmínky pro úspěšné zajištění prováděných prací
 • určíme nejvhodnější druh dezinsekčního přípravku (nízká toxicita na okolí) s přihlédnu tím k přirozené a získané rezistenci, druh členovců a jejich vývojových stádií a životních podmínek
 • provedeme opatření na ochranu surovin a prostředí objektu
 • osoby jakýmkoliv způsobem zúčasněné při dezinsekčních akcích seznámíme s příslušnými zákonnými ustanoveními a z nich vyplývajícími povinnostmi.
 • při dezinsekčních akcích s použitím přípravků podléhající nahlašovací povinnosti toto oznámíme příslušným orgánům
 • nabízíme komplexní ochranu Vašich objektů s použitím velkokapacitní techniky (postřik, aerosol) v objektech živočišné a rostlinné výroby, potravinářských provozů,aj.
 • Likvidaci obtížného hmyzu v obydlí , restauracích, hotelech aj. za použití odpovídající malé techniky.
 • Likvidaci ektoparazitů(čmelík,kuří,veš,zákožka svrabová,blechy,klíšťata)
 • Likvidaci dřevokazného hmyzu
 • Likvidaci obtížného hmyzu formou plynu
 • Zpracování harmonogramu DDD (Deratizace, Dezinsekce, Dezinfekce) prací v systému HACCP

 

 

image008 image006 image010

Úspěch jednotlivých akcí do značné míry závisí na správné volbě způsobu dezinsekce, popř. na správné kombinaci několika způsobů , proto volte profesionály.