Komplex opatření směřujících k zneškodňování choroboplodných (patogenních) nebo jinak škodlivých mikroorganismů v prostředí tak, aby nemohly způsobit další šíření nakažlivých onemocnění lidí a zvířat.

Preventivní dezinfekce

Preventivní dezinfekce má za cíl zabránit vzniku nákazy zlepšovat hygienické a pracovní prostředí a předcházet vzniku tzv.stájové únavy a depresivního růstového faktoru.

Ohnisková dezinfekce

Ohnisková dezinfekce zabraňuje šíření nákaz cíleným zneškodňováním patogenních mikroorganizmů v ohnisku nákazy. Má za cíl přerušit další šíření nákazy.

Provádíme dezinfekci se zaměřením na objekty živočišné výroby (drůbežárny, vepříny, kravíny apod.), potravinářské provozy a komunální hygienu .

  • Desinfekci dopravních prostředků
  • Dezinfekci po úmrtí
  • Likvidaci plísní
  • Dezinfekci zemědělských provozů (ŽV, bramborárny )
  • Dezinfekce potravinářských provozů
  • Dezinfekce stájí při výskytu respiračních chorob apod.

Na základě průzkumných akcí určíme nejvhodnější dezinfekční prostředek s ohledem na původce nákazy, technologii v objektu a použité stavební hmoty. Zároveň se stanovením přípravku určíme i dávku koncentrátu, teplotu a dobu expozice, počet aplikací aj. Vše řešíme ve spolupráci s místní OHES nebo OVS.

Prostorová dezinfekce v zemědělských provozech.