Naše firma byla založena v roce 1991, se zaměřením na provádění služeb DDD (Deratizace, Dezinsekce, Dezinfekce). Mimo jiné jsme si osvojili výrobu deratizační nástrahy Hubex, která již dnes patří k základnímu sortimentu deratizačních firem. Její distribuce je prováděna také v zahraničí jako je Slovensko a Pobaltské republiky. V oblasti služeb můžeme nabídnout komplexní servis, ať v podobě technického vybavení, tak proškoleným personálem se současně platnou legislativou. Profesionální přístup založený na znalosti problematiky s garancí prováděných prací je pro nás samozřejmostí. Působnost firmy je neomezená a rádi Vás navštívíme kdykoliv a kdekoliv. Prostřednictvím národní asociace Sdružení pracovníků DDD (Deratizace, Dezinsekce, Dezinfekce) jsme členem Evropské konfederace CEPA.

Naše služby zasahují do většiny hospodářských odvětví:


 POTRAVINÁŘSTVÍ

Mlýny, pekárny, jatka, sklady, obchody, apod.


 ZEMĚDĚLSTVÍ

Sila, rostlinná a živočišná výroba, sklady osiv apod.


 CELOPLOŠNÉ DERATIZACE MĚST A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ

Kanalizační síť, teplovodní kanály, byty apod.


 VEŘEJNÉ BUDOVY

Školy, úřady pošty, ústavy soc. péče apod.


 VEŘEJNÉ STRAVOVÁNÍ

Hotely, jídelny, restaurace apod.


 BYTOVÉ FONDY

Družstevní a městské byty apod.

Systémy HACCP

Součástí naší práce je i zavádění systému HACCP v oblasti DDD (Deratizace, Dezinsekce, Dezinfekce), který již v mnoha firmách praktikujeme.

V oblasti služeb má naše firma dlouholeté zkušenosti, a proto věříme, že v případě zájmu budete spokojeni nejen s cenovými podmínkami, ale i s prováděním prací samotných.